Evangeliet

Den usynlige Gud, der ser alt

Mange mennesker siger, de ikke tror på Gud, fordi de ikke kan se ham. Men selv om du ikke kan se Gud, ser han dig og alt, hvad du tænker og gør. En dag vil dit hjerte stoppe med at slå, og da vil din gudsbenægtelse være forbi. Du vil stå foran din Skaber. Han er uendelig i sin hellighed, og fordi han er hellig, er der intet i ham, som er urent eller forkert. Intet syndigt kan eksistere i hans nærhed. Gud er samtidig uendelig i sin retfærdighed og derfor må han dømme dig som den du virkelig er, og ikke som den du troede du var. Han har kendskab til alt, hvad du nogensinde har sagt og gjort – ja selv alle dine tanker kender Han. Tænk på det! Hvad ville du sige til at have en skærm på din pande, der viste hele verden, alt hvad du tænkte? Gud vil dømme dig efter sin fuldkomne standard og enten skænke dig evigt liv i Himlen eller sende dig til evig straf i Helvede.

I dag har du chancen for at ransage dig selv i lyset af Guds standard, før du skal stå foran den Almægtige Gud, der sidder på dommersædet. Gud gav os sin lov, de ti bud, så vi kunne kende hans standard for retfærdighed og vide, hvad der er rigtigt og forkert. Denne lov står skrevet i ethvert menneskes samvittighed. Har du nogensinde løjet? Har du nogensinde stjålet – ligegyldigt hvilken værdi det havde? Har du misbrugt Guds navn til løgn eller brugt det som et bandeord? Vidste du, at Jesus endda sagde, at urent begær efter det modsatte køn er utugt i hjertet? Har du nogensinde gjort det? Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, betragter Gud dig som en blasfemisk, utugtig løgner og tyv. Og det er bare fire ud af de ti bud! Bibelen siger endog, at hvis vi bare bryder ét af disse bud, gør vi os skyldige i at bryde HELE loven.

De fleste af os ønsker at se ondskaben i verden straffet, men er blinde for vore egne forbrydelser mod en god, hellig og retfærdig Gud. Vi har opfundet en standard for retfærdighed ud fra vort eget bedrageriske hjerte. En standard, der skelner mellem de onde (andre) og de gode (os). Men Guds fuldkomne standard udspringer ikke af et bedragerisk hjerte. Han indgraverede den i to stentavler i overensstemmelse med sin retfærdighed. Det ville derfor være retfærdigt, hvis Gud straffede alle mennesker på jorden, da der ikke findes ét retfærdigt menneske, der aldrig har brudt hans lov.

Men ligesom Gud er uendelig i sin hellighed og retfærdighed, er han også uendelig i sin kærlighed og godhed. Guds kærlighed er så stor, at han banede en vej for dig til at undgå Helvede. Han blev et menneske i Jesus Kristus, levede et fuldkomment liv og opfyldte den lov, som du brød. Han tog den straf på sig, som vi alle fortjener, ved at lægge sit liv ned og dø på korset. Derefter opstod han fra de døde og beviste, at han er Gud, og i sin store barmhjertighed kalder han nu på dig! Det er et kald til omvendelse fra din synd og et kald til at sætte al din lid til Jesus alene for at frelse dig. Du kan få din synd tilgivet og Guds løfte om evigt liv.

Vi appellerer derfor til dig om at ydmyge dig for Gud og påkalde ham i dag, mens du kan – for en dag vil det være for sent!