Hvad tror vi på?

  • Vi tror på den almægtige Gud, himlen og jordens skaber. Han er den ene levende og sande Gud, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Det evige liv er at kende Gud. Da vore synder skiller os fra ham, har Gud sendt sin Søn for at sone synden og forlige os med sig. I Jesu navn forkynder vi derfor omvendelse til syndernes forladelse for alle mennesker. Vi tror, at menneskets bestemmelse er at herliggøre Gud og glæde sig i ham for evigt.

  • Katekismus

  • Trosbekendelse