Forord

En kristen menighed bør have en trosbekendelse. Det havde Guds menighed allerede på Moses’ tid. Bibelens første trosbekendelse: ”Hør! Israel. Herren vor Gud, Herren er én.” (5 Mos 6,4) er en kompromisløs bekendelse til Herren som den eneste sande Gud. Bekendelsen beskytter Guds folk mod afgudsdyrkelse og minder os om at elske og adlyde Herren (v.5). Den kristne kirkes grundlag er bekendelsen til Jesus som Herre (Matt 16,18; Rom 10,9). Kirkens senere bekendelsesskrifter er en videreførelse af denne bibelske praksis og skal bruges som trosbekendelserne i Bibelen til at beskytte og vejlede Kristi menighed. Guds Ord formaner os til at holde fast ved bekendelsen, og apostlen skriver: ”Jeg ved på hvem jeg tror” (2 Tim 1,12).

Et bekendelsesskrift og en katekismus er redskaber til undervisning i den kristne tro. Baptistbekendelsen af 1689 med katekismus giver et godt overblik over Bibelens lære. Det kræver bestemt et stykke arbejde at studere et så omfattende bekendelsesskrift og at lære en katekismus. Men det er det værd! Det svarer til at lære den grundlæggende matematik eller at kunne læse. Det grundlæggende i den kristne tro må læres. ”Troen kommer… af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord” (Rom 10,17).

Derfor har Gud forordnet, at hans kirke skal udbredes og grundfæstes ved omhyggelig bibelsk forkyndelse og sund undervisning. Vi ”skal holde fast ved lærens troværdige ord” (Tit 1,8), og vi skal anvende de ord, ”Ånden har lært os” (1 Kor 2,13). Når vi giver agt på undervisningen og holder fast ved den, vil vi blive til frelse for os selv og for dem, der hører på os, skriver Herrens apostel (1 Tim 4,16). For så vil Helligånden til sin tid bruge sit Ord og give åndeligt liv og vækst. Oplæring i den kristne tro og i det kristne liv var Jesu afskedsbefaling til sin kirke: ”Lær dem at holde alt det, som jeg har befalet jer” (Matt 28,20).

Charles H. Spurgeon skrev i 1855:

Denne lille bog er ikke udgivet som en autoritær regel eller troskodeks, som skal binde og baste jer, men som en hjælp til jer i kontroverser, en stadfæstelse i tro og et middel til opbyggelse i retfærdighed. Her vil de yngre medlemmer i vores kirke have en undervisning om Gud i miniformat, og ved hjælp af skrifthenvisningerne vil de være rede til forsvar for det håb de har. Vær ikke flove over jeres tro. Husk på, at det er det ældgamle evangelium som tilhørte martyrerne, bekenderne, reformatorerne og helgenerne. Først og fremmest er det Guds sandhed, som helvedets porte ikke skal få magt over.”