Hvorfor Kristendom?

Valget!

Forestil dig, at vi tilbød dig valget mellem én af disse fire gaver:

  • Det Originale Mona Lisa maleri
  • Nøglerne til en helt ny Lamborghini
  • 10 millioner kroner
  • En faldskærm

Du kan kun vælge én! Hvilken én ville du vælge? Før du bestemmer dig, vil vi give dig noget information, som kan hjælpe dig til at træffe det klogeste valg.

Du skal springe ud fra et fly i 4000 meters højde!

Nu er valget pludselig ikke så kompliceret længere! Situationen taget i betragtning er det tydeligt, hvorfor det er faldskærmen, du vil få brug for. Det er den eneste af de fire gaver, som kan hjælpe dig i dit dilemma. De andre gaver har sikkert stor værdi, men når det gælder at stå ansigt til ansigt med tyngdeloven fra 4000 meters højde, så hjælper de ikke særlig meget, tværtimod! At du ved du skal til at springe burde frembringe en sund frygt i dig, og den form for frygt er god, fordi den kan redde dit liv. Husk det!

Tænk nu på de fire største religioner i verden:

  • Hinduisme
  • Buddhisme
  • Islam
  • Kristendom

Hvilken af disse fire vil du vælge? Før du bestemmer dig, så er der her noget information, der vil hjælpe dig til at træffe det klogeste valg.

Hele menneskeheden står lige på kanten til evigheden. Vi skal alle dø. Vi skal alle igennem dødens port. Det kan ske for os om tyve år eller om seks måneder… Eller i dag. For de fleste mennesker er døden et stort, frygtindgydende fald ind i det ukendte. Så, hvad skal vi gøre? Kan du huske, hvordan det var dit kendskab til springet, der fremkaldte en sunde frygt, og hvordan den frygt hjalp dig til at træffe den rigtige beslutning. Du ved, hvad tyndeloven kan gøre ved dig. På samme måde skal vi kigge på en anden lov, og forhåbentlig kan din viden omkring, hvad den kan gøre ved dig, hjælpe dig til at træffe det rigtige valg omkring livets store spørgsmål. Så læs videre og husk at lade frygten arbejde for dig.

Springet

Efter døden skal vi stå ansigt til ansigt med en lov som kaldes ”syndens og dødens lov”[1]. Denne lov er også bedre kendt som ”De 10 Bud”. Så lad os undersøge loven og se, hvordan du vil klare dig på dommens dag.

Har du elsket Gud over alt andet? Er Han nummer ét i dit liv? Det skulle Han gerne være. Han har givet dig livet og alt, hvad du har kært. Elsker du Ham af hele dit hjerte, hele din sjæl, hele dit sind og af hele din styrke? Det er, hvad det første bud kræver af dig.

Eller har du brudt det andet bud ved at opdigte en gud i dit hoved, som du føler dig godt tilpas med, hvor du siger, “Min gud er ikke en vred gud, men en kærlig og barmhjertig gud”? Den gud eksisterer ikke! Han er en gud i din fantasi. Det at skabe din egen gud i dine tanker – dit eget billede af gud – er, kalder Bibelen afgudsdyrkelse. Afgudsdyrkere vil ikke få adgang til Himmelen.

Har du nogensinde misbrugt Guds navn som et bandeord til at udtrykke afsky, foragt eller væmmelse over noget? Dette kalder bibelen for blasfemi, og det er meget alvorligt i Guds øjne. Det er at bryde det tredje bud, og Bibelen siger, at Gud aldrig vil lade den være ustraffet, som misbruger Hans navn.

Har du altid æret din far og mor ubetinget, og har du holdt hviledagen hellig? Hvis ikke så har du brudt det fjerde og femte bud. Har du nogensinde hadet nogen? Bibelen siger: “Enhver, der hader sin broder, er en morder”. [2]

Det syvende bud siger: ”Du må ikke bryde ægteskabet, og Jesus siger, at enhver som ser på en anden mands hustru, så han begærer hende, har allerede bedrevet ægteskabsbrud med hende i sit hjerte”.[3] Det syvende bud indebærer også sex før ægteskabet! Har du nogensinde kigget på en kvinde med begær, eller haft sex før ægteskabet? Hvis det er tilfældet, så har du forbrudt dig mod det bud.

Har du nogensinde løjet? Har du nogensinde stjålet noget uanset værdien? Hvis du har, så er du en løgnagtig tyv. Bibelen siger at ”løgnagtige læber vækker Herrens afsky”[4], fordi han er en sandfærdig og hellig Gud. Har du nogensinde begæret noget, der tilhørte andre? Det er et brud på det tiende bud.

Dette er altså Guds moralske lov, som vi hver især kommer til at stå ansigt til ansigt med. Og fordi Gud gav os en samvittighed til at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, har vi ingen undskyldning, den dag vi står foran Ham.

Hver gang vi lyver, stjæler, bryder et ægteskab eller begår mord, så ved vi, at det er forkert. Så her er det afgørende spørgsmål. På dommens dag når Gud skal dømme dig, vil du da blive fundet skyldig eller uskyldig i lovbrud? Tænk før du svarer! Vil du komme i Himlen eller Helvede? Bibelen advarer om at alle mordere, afgudsdyrkere, løgnere, tyve, utugtige og ægteskabsbrydere vil ende i helvedet.[5] Hvad vil det i så fald betyde for dig?

Måske skræmmer tanken om Helvedet dig slet ikke, fordi du ikke tror på det. Det svarer til at stå i en åben dør på et fly i 4000 meters højde og sige: “Jeg tror ikke på det vil have nogen konsekvenser, hvis jeg springer uden en faldskærm”. At sige, at det ikke vil have nogen konsekvenser at bryde Gud lov, er det samme som at sige, at Gud er uretfærdig og at Han er ond.

Lille Jessica

Den 24. februar 2005 blev en niårig pige meldt savnet fra sit hjem i Homosassa, Florida. Tre uger senere fandt politiet ud af, at hun var blevet bortført, brutalt voldtaget og derefter begravet levende. Jessica Lunsford blev fundet bundet i en knælende stilling, alt imens hun krammede en tøjbamse.

Hvordan føler du over for sådan en mand, som myrdede den lille hjælpeløse pige på en så ubeskrivelig ond måde? Er du vred? Det håber jeg. Jeg håber, du er både forarget og forfærdet! Hvis det ikke rører dig at høre om hendes skæbne, da vil det afsløre noget skrækkeligt om dig som person!

Tror du, at Gud er uberørt af så onde handlinger? Vi kan forsikre dig om, det er Han bestemt ikke! Han er ubeskrivelig vred over dem.

Den almægtige Guds vrede imod det onde er et bevis på hans godhed. Hvis Han ikke var vred, ville Han ikke være god. Vi kan altså ikke skille Guds godhed fra hans vrede. Hvis Gud er god, så Han være aldeles vred over synd og ondskab.

Men Hans godhed er så stor, at hans vrede ikke kun begrænser sig til voldtægt og mord. Ingenting er skjult fra hans rene og hellige ansigt. Han er ubeskriveligt vred over tortur, terrorisme, abort, tyveri, løgn, ægteskabsbrud, utugt, pædofili, homoseksualitet og blasfemi. Han kan endda se vores tanker, og Han vil dømme os for de skjulte synder i vores hjerte som begær, had, oprør, grådighed, urene tanker, utaknemmelighed, egoisme, jalousi, stolthed, misundelse, falskhed osv.

Jesus advarede, ”Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord, de har talt”.[6]

Bibelen siger at Guds vrede ”bliver”[7] over hver og én af os, og at hver gang vi synder ”samler vi os vrede”[8], som skal blive udgydt over os på dommens dag. Vi får endda at vide, at ”vi af natur er vredens børn”.[9] Det er helt naturligt for os at synde imod Gud, og derved gør vi os naturligvis fortjent til hans vrede.

Øjeblikkelig død

Mange mennesker tror, at fordi Gud er god, vil Han tilgive alle og lade alle syndere komme i Himlen. Men de misforstår Hans godhed. Da Moses engang spurgte, om han måtte se Guds herlighed, svarede Gud ham, at han ikke kunne se Ham og leve. Moses ville øjeblikkeligt dø, hvis han så Gud. Overvej dette:

Gud sagde: »Jeg vil lade al min skønhed (dvs. godhed) gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig… Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi.[10]

Bemærk, at al Guds herlighed var åbenbaret i Hans skønhed, dvs. Hans godhed. Guds godhed ville øjeblikkeligt have slået Moses ihjel på grund af hans syndige natur. Ilden fra Guds godhed ville have opslugt ham som en kop vand, der blev hældt ud på solens overflade.

Den eneste måde, hvorpå et menneske kan bestå i Guds nærvær, er ved at være ren i hjertet. Jesus sagde: ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud”.[11] Men som vi har set ved at kigge på loven, så er ingen af os ”rene af hjertet”.

Dette er nogle ekstremt frygtindgydende tanker, fordi den Gud, vi taler om, på ingen måde ligner det gængse gudebillede, som er så bredt accepteret i dag. Han er ikke en godmodig bedstefar, som glad smiler ned til den syndige menneskehed.

Midt i disse skræmmende tanker, husk da, at lade frygten være virksom i dig. Gudsfrygt er den sundeste frygt, du kan have. Bibelen kalder den ”begyndelsen til visdom”.[12]

Dit kendskab til Guds lov burde hjælpe dig til at indse, at du står over for et livstruende problem: Guds retmæssige vrede imod din personlige synd. Den retfærdige straf for synd – selv ved bare ét lovbrud – er død og en evighed i helvedet. Men du har ikke kun begået ét lovbud. Ligesom resten af os har du garanteret brudt hver eneste af alle disse love utallige gange.

Hvilken vrede synes du, en retfærdig dommer med rette må have over for en kriminel der har brudt loven tusindvis af gange?

Lad os undersøge sagen

Lad os nu kigge på de fire hovedreligioner og undersøge, om de kan hjælpe dig i din knibe.

Hinduisme

Hinduismen siger: Hvis du har været ond kommer du måske tilbage som en rotte eller et andet dyr.[13] Hvis du derimod har været god, komme du måske tilbage som en prins.

Det svarer til at nogen sagde ”Hvis du hopper ud af flyet, vil du blive suget tilbage som en anden passager! Hvis du har været ond vil du blive suget ned til økonomi-klassen, hvis du har været god vil du blive suget op til førsteklasse. ” Det er et interessant koncept, men det hjælper dig ikke med dit problem, at du har syndet imod Gud og at Helvede venter.

Buddhisme

Hvor utroligt det end lyder, så nægter den buddhistiske religion, at Gud overhovedet eksisterer. Dens lære går ud på, at liv og død er en slags illusion.[14] Det svarer til at stå ved døren i flyet i 4000 meters højde og sige, ”Jeg er her i virkeligheden ikke, og sådan noget som tyngdeloven findes ikke, og der eksisterer ingen jord jeg vil ramme. ” Dette vil måske midlertidigt hjælpe dig med at dulme din frygt, men det stemmer ikke overens med virkeligheden, og det hjælper dig heller ikke med dit egentlige problem, at du har syndet mod Gud og at Helvede venter.

Islam

Interessant nok, så erkender islam, at synd, Helvede og Guds retfærdighed er virkelige, men det håb som den tilbyder, er, at syndere kan undslippe Helvede, hvis de gør religiøse gerninger. Gud vil se disse, og på grund af dem vil Han forhåbentlig vise nåde og barmhjertighed. Man kan dog ikke vide sig sikker.[15] Ethvert menneskes gerninger vil blive vægtet af Gud på dommedag, og da vil det blive bestemt, hvem der er frelst og hvem der ikke er, baseret på om de har fulgt islam, om de var oprigtige i omvendelse, og om de gjorde nok gode gerninger til at kompensere for de dårlige.

Islam tror altså, at du i egen kraft kan gøre dig fortjent til Guds nåde ved gerninger. Det svarer til at hoppe ud af flyet i den tro, at man ved at baske med armene kan modvirke tyngdeloven og redde sig selv fra det 4 km frygtelige styrt.

Men der er også en anden ting vi bør overveje. Guds lov viser os, at selv de ”bedste” iblandt os ikke er andet end onde kriminelle, der står skyldige og dømte foran den perfekte og hellige Dommers trone. Når vi har forstået dette, da vil vores gode gerninger faktisk fremstå som forsøg på at bestikke Universets Dommer. Bibelen siger, at på grund af vores skyld vil alt vi giver til Gud til egen retfærdiggørelse vække hans afsky[16] og blot gøre vores skyld endnu større.

Islam løser altså, ligesom de andre religioner, ikke dit problem med, at du har syndet mod Gud og at Helvedet venter.

Kristendom

Så, hvorfor er kristendommen anderledes? Er alle religioner ikke det samme? Lad os undersøge sagen. I kristendommen har Gud selv sørget for en ”faldskærm” og Hans ord siger om Frelseren: ”Iklæd jer Herren Jesus Kristus”[17]. Ligesom en faldskærm løste dit problem, da du stod over for mødet med tyndekraften og konsekvenserne deraf, således vil Frelseren fuldkomment løse dit problem med Guds lov og dens konsekvenser. Det er den manglende brik i puslespillet, som du har brug for.

Hvordan løste Gud vores problem? Han tilfredsstillede sin vrede ved at blive et menneske og tage vores straf på sig selv. Bibelen siger, at det var Gud der i Kristus forligte verden med sig selv. Kristendommen tilvejebringer altså den eneste faldskærm, som kan redde os fra konsekvenserne af den lov, vi har brudt.

Tilbage til flyet

For at illustrere dette mere klart, så lad os vende tilbage til flyet et øjeblik. Du står på kanten til et spring på 4000 meter. Du er nødt til at springe. Dit hjerte hamrer i brystkassen på dig. Hvorfor? På grund af frygt. Du ved at tyndekraften vil slå dig ihjel, når du springer. Du bliver da tilbudt det originale Mona Lisa maleri. Du skubber det fra dig. En anden person tilbyder dig nøglerne til en helt ny Lamborghini. Du lader dem falde på gulvet. En tredje person prøver at lægge 10 million kroner i din hånd. Du skubber hans hånd fra dig og står der i vildrede over din kommende skæbne.

Pludselig hører du en stemme bag dig, som råber: ”Her er en faldskærm!”.

Hvilke af disse fire mennesker vil du tillægge størst troværdighed? Det er ham, som står med faldskærmen! Igen er det din frygt for springet, der driver dig til at vende dig til de gode nyheder om faldskærmen.

På samme måde vil kendskabet til, hvad Guds lov vil gøre ved dig, skabe en sund frygt i dig og gøre nyhederne om en Frelser til ubeskriveligt gode nyheder. Det løser dit problem i forhold til Guds vrede.

Gud elsker mennesker så højt, at han blev et syndfrit menneske i Jesus fra Nazaret. Frelseren døde en pinefuld død på korset og tog straffen på sig. Kravene til evig retfærdighed blev fuldendt i det øjeblik Jesus råbte, ”Det er fuldbragt!”

Guds lynende vrede blev stoppet og tordenen fra hans harme blev gjort stille ved Golgatas blodige kors. ”Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse. ”[18] Vi brød loven, men Han blev et menneske for at betale vores straf med sit blod. Derefter opstod Han fra de døde og besejrede døden. Dette betyder, at Gud nu kan tilgive dig for enhver synd, du har begået, og udviske din dødsstraf. Hvis du omvender dig og sætter al din lid til Jesus, kan du ligesom Apostlen Paulus sige: ”For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov.”[19]

Så behøver du ikke længere at plages af frygt for døden, og du behøves ikke længere at lede efter andre veje for at redde dig fra din synd og Guds vrede.[20] Frelseren er Guds gave til dig. Evangeliet er de ubeskriveligt gode nyheder for hele den syndige menneskeslægt.

Gud kan selv retfærdiggøre dig. Han kan rense dig og give dig Kristi ”retfærdighed”. Han kan gøre dig ren af hjertet ved at vaske dine synder bort. Han kan skærme dig for sin voldsomme vrede i den Evige Klippe, der er blevet kløvet for syndere.[21]

Kun Jesus kan redde dig fra døden og Helvedet – noget du aldrig selv ville kunne opnå eller gøre dig fortjent til.[22]

Gør det i dag

For at modtage det evige liv som gave skal du angre din synd og vende dig bort fra den og iføre dig Herren Jesus Kristus på samme måde som du ville iføre dig en faldskærm – stole på Ham alene for din frelse. Det betyder, at du forkaster dine egne gode gerninger, som du før prøvede at behage Gud med (i et forsøg på at bestikke Ham), og ene og alene stoler på det Jesus gjorde. Klyng dig simpelthen til Dommerens barmhjertighed. Bibelen siger, at Han er rig på barmhjertighed over for alle, der kalder på Ham[23], så kald på Ham nu. Han vil høre dig, hvis du træder frem foran Ham med et ydmygt og sønderknust hjerte.

Gør det lige nu, fordi du ved ikke, hvornår du skal træde igennem dødens dør. Bekend din synd til Gud, sæt din lid til Jesus, at Han vil frelse dig, og da vil du gå over fra døden til livet. Det har du Guds ord på.[24]


 

[1] Romerbrevet 8,2

[2] 1. Johannesbrev 3,15

[3] Mattæusevangeliet 5,27-28

[4] Ordsprogenes Bog 12,22

[5] Johannes’ Åbenbaring 21,8; 1. Korintherbrev 6,9-10

[6] Mattæusevangeliet 12,36

[7] Johannesevangeliet 3,36

[8] Romerbrevet 2,5

[9] Efeserbrevet 2,3

[10] 2. Mosebog 33,18 & 22

[11] Matthæusevangeliet 5,8

[12] Salme 111,10

[13] ”Er det muligt for et menneske at blive genfødt som et lavere dyr? Maharshi: ”Ja det er muligt, som vist af Jada Bharata – en skriftlig anekdote om en kongelig vismand, der var blevet genfødt som en hjort” www.Hinduism.co.za/reincarn.htm

[14] ”When you transcend your thinking mind in the realization of your own pure, timeless, ever-present awareness, then the illusion of time complete collapses, and you become utterly free of the samsaric cycle of time, change, impermanence, and suffering.” Www.buddhistinformation.com

[15] ”Then those whose balance (Of good deeds) is heavy, they will be successful. But those whose balance is light, will be those who have lost their souls; in hell will they abide” (Surah 23,102-103)

[16] Ordsprogenes Bog 15,8

[17] Romerbrevet 13,14

[18] Galaterbrevet 3,13

[19] Romerbrevet 8,2

[20] Vær på vagt over for kulter såsom Jehovas Vidner og Mormoner. De giver sig ud fra at være ”kristne”, men deres religion har rod i selvretfærdighed. Det er når, man prøver at gøre gode gerninger for at gøre sig fortjent til frelsen.

[21] 1. Korintherbrev 10,4.

[22] ”For at den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af.” Efeserbrevet 2,8-9

[23] ”For Skriften siger, ”Ingen, som tror på Ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere;

alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham, for ”enhver, som påkalder Herrens navn, skal

frelses”.” Romerbrevet 10,12-13.

[24] ”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører Mit ord og tror Ham, som har sendt Mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Den, der har Mine bud og holder dem, han er den, der elsker Mig; og den, der elsker Mig, skal elskes af min Fader; også Jeg skal elske ham og give Mig til kende for ham.« Johannesevangeliet 5,24.