Hvem er vi?

Kristuskirken er en klassisk, protestantisk kirke på Skriftens grund

 • Et kristent fællesskab

  Kristuskirken er et kristent fællesskab af troende fra Bjerringbro-området og fra Aarhus. Vi kommer sammen med ønske om at have fællesskab i tilbedelsen og tjenesten for Herren Jesus Kristus.

  Vi mødes hver søndag kl. 10.00 til gudstjeneste i Bjerringbro midtby, hvor vi synger åndelige salmer og sange til Gud, beder sammen og hører forkyndelsen af Guds ord. Efter mødet spiser vi sammen, hvor du og din familie også er hjertelig velkommen til at deltage. Derefter kommer der børn fra lokalområdet til søndagsskole kl. 13.00, mens resten af menigheden har fællesskab i bibellæsning og bøn.

  Klassisk protestantisk kirke

  Vi er en klassisk, protestantisk kirke på Skriftens grund. Guds ære er vort mål. Vi tilstræber at forkynde hele Guds råd som åbenbaret i Bibelen, Guds ord. Vi betoner Guds hellighed, hans almagt i frelsen ved Jesus Kristus, menneskets syndige fordærv, at omvendelse er nødvendig for frelse, retfærdiggørelse ved tro alene og Guds udvælgende og bevarende nåde. Da vi tror, at kirken er de troendes og omvendtes menighed, praktiserer vi discipeldåb. Kirken er kaldet til at tilbede Gud, sådan som han selv har forordnet i Skriften, og ikke efter menneskelig opfindsomhed. Som evangelisk og reformert baptistkirke tilslutter vi os det baptistiske bekendelsesskrift fra 1689.

 • Grundlæggende

  • Bibelen er Guds autoritative tale. Derfor er Ordets forkyndelse det centrale ved vore gudstjenester.
  • Mennesket er hjælpeløst fortabt i sin synd og under Guds retfærdige vrede.
  • ”Vi prædiker Kristus som korsfæstet” – hans død sonede vor straf.
  • ”Omvendelse til syndernes forladelse” er Jesu klare bud.
  • Reformationens fem sola’er: Kristus alene, troen alene, nåden alene, Skriften alene, til Guds ære alene er evangeliets centrale sandheder.
  • Menigheden er ’de troende i Kristus’, og hver kristen er en Jesu discipel og efterfølger.
  • Jesus døbte disciple. Det gør vi også.
  • Gud har selv bestemt, hvordan han skal tilbedes. Selvopfundet gudsdyrkelse afvises.
  • Som en evangelisk og reformert baptistkirke tilslutter vi os det baptistiske bekendelsesskrift fra 1689.