Menighedens kendetegn som en del af 9Marks

Kristuskirken er registeret hos 9Marks!

Tjenesten “9Marks“  har som formål at udruste af menigheder til at bygge på Guds ord. For at være registreret hos 9Marks skal man praktisere følgende ni bibelske kendetegn ved en sund menighed:

(1) Bibeludlæggende forkyndelse.9Marks.logo_.L

(2) Bibelsk teologi.

(3) En bibelsk forståelse af evangeliet.

(4) En bibelsk forståelse af omvendelse.

(5) En bibelsk forståelse af evangelisering.

(6) Bibelsk kirkemedlemskab.

(7) Bibelsk kirketugt.

(8) Bibelsk discipelskab og vækst.

(9) Bibelsk kirkeledelse.

Disse 9 Kendetegn er i sig selv ikke nogen endelige facitliste over alt, hvad en sund kirke bør være, for der kunne også nævnes andre gode kendetegn, bl.a. bøn og mission. På trods af det vil enhver menighed, som længes efter og praktiserer disse bibelske principper, også på sigt naturligt udvikle og praktisere andre dele af Guds vilje, som åbenbaret og givet i bibelen, Guds Ord.

“9Marks” skriver: “Alt for mange menighedsledere har lært at definere “succes” med statistikker og emotionelle højdepunkter. 9Marks er til for at hjælpe med at definere succes som trofasthed mod Gud, hans Ord og hans folk.”

Kristuskirken opfordrer hermed til at betragte Guds Ord som eneste vurderingsgrundlag for menigheden, så at Jesu Kristi kirke må ære og tilbede den levende og sande Gud, således som han selv har forordnet, og så kirken opbygges i kærlighed og er hans vidner i verden.

Jesus Kristus siger: “Derfor skal I bede således: Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden” – Matt. 6,9-10