Dåbsritual

Liturgi ved dåb

 

Dåbsritual

Ifølge det nye testamente er det kun de, som troværdigt bekender omvendelse fra deres synd og en lydig tro på vor Herre Jesus Kristus, som skal døbes. Peter sagde på pinsedag: Peter svarede: “Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave.” Der står: “De, som tog imod hans ord, blev døbt, og den dag blev der føjet næsten tre tusind mennesker til” (ApG 2, 38 og 41). Derfor døber vi disciple – ligesom Jesus gjorde. Dåb sker ved neddypning i vand i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.

Dåb er en forordnet indstiftet af Jesus Kristus, til at være for den, der bliver døbt, et tegn på hans fællesskab med Kristus i hans død og opstandelse, på hans indpodning på Kristus, på syndernes forladelse, og på den døbtes hengivelse af sig selv til Gud gennem Jesus Kristus til at leve og vandre i et helt nyt liv.

Kristuskirkens liturgi ved en dåbsgudstjeneste

Indgangsbøn
Fællessang: Mit håb står fast
Prædiken
Bøn inden dåben
Dåbskandidaten tilspørges uden for dåbsbassinet og svarer bekræftende:

  1. Er du født på ny?
  2. Tror du, Jesu blod er den eneste måde synd kan vaskes bort på?
  3. Er Jesus Kristus din Herre?

Dåbskandidaten og en ældste fra menigheden stiger ned i vandet.
Den ældste siger: ”På din bekendelse døber jeg dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn.
Dåbskandidaten neddykkes i vandet og stiger sammen med den ældste op ad vandet.
Fællessang: Du som vejen er og livet
Udgangsbøn