Menighedspagt

Kristuskirkens menighedspagt

En lokal menighed er et fællesskab af troende mennesker. De er helliget ved Kristus Jesus og har frivilligt sluttet sig sammen i hengivenhed til Gud og hinanden. Det har de gjort for at våge over og opbygge hinanden i troen. De ønsker at tilbede og påkalde Gud, som han har forordnet i Ordet og at leve i nøje lydighed mod Kristi befalinger. For at nå dette mål har Kristuskirkens medlemer indgået en pagt, som vejleder os i det kristne liv.

Menighedspagt

Vi, der ved Guds Ånd er blevet ledt til at modtage Herren Jesus Kristus som Frelser, og som på bekendelsen af vor tro er blevet døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, slutter nu for Guds ansigt og i nærværelse af denne forsamling en pagt med hinanden som ét legeme i Kristus.

Vi påtager os derfor ved Helligåndens hjælp at vandre sammen i kristen kærlighed, at stræbe efter denne menigheds vækst i erkendelse, hellighed og omsorg, at støtte dens tilbedelse, dens ordninger, dens kirketugt og dens lære, at give med glæde og regelmæssigt til understøttelsen af forkyndertjenesten, menighedens udgifter, de fattige og til evangeliets udbredelse til alle folkeslag.

Vi påtager os også at blive ved med at holde familieandagt og personlig andagt, at opdrage vore børn i troen, at søge vor slægts og bekendtes frelse, at optræde vist over for dem udenfor, at være retfærdige i vor færd, trofaste i vore forpligtelser og forbilleder i vor optræden, at undgå sladder, bagtalelse og hidsighed samt være ivrige i vore bestræbelser for at udbrede Kristi rige.

Vi påtager os endvidere at våge over hinanden i broderlig kærlighed, at huske hinanden i bøn, at hjælpe hinanden i sygdom og modgang, at opøve kristen medfølelse og høflig omgangstone, ikke at være nærtagende, men altid rede til at bilægge uoverensstemmelser efter vor Frelsers anvisninger.

Vi påtager os hver især endvidere, at vi, når vi flytter fra dette sted, så snart som muligt vil forene os med en anden menighed, hvor vi kan følge denne pagts ånd og Guds Ords principper.