Ordination

Indsættelse til et embede i menigheden

Ordination

Ordination er indsættelse til et embede i menigheden. Når man har et embede, er man anerkendt af menigheden til at varetage en bestemt tjeneste med de pligter og privilegier, der tilhører denne tjeneste. Gud har kun forordnet to embeder i den lokale menighed. Det er første er ældste- og pastorembedet og det andet er menighedstjenerembedet.

Ordinationen er selve indvielsen til et embede, som sker ved ældsterådets håndspålæggelse. Ordinationen foregår efter at kandidaten til embedet allerede er blevet valgt af menigheden under vejledning af dens ledelse.