Om os

Kristuskirken er en menighed i Viborg, som tror på Guds Ord, og som prædiker evangeliet om Jesus Kristus. Vi ønsker, at det må være sandt om os, at “vi prædiker Kristus som korsfæstet” (1. Korintherbrev 1,23), altså at det centrale må være, at Jesus Kristus blev korsfæstet for vore synder for at vi må leve med ham.

Hvordan er Vores møder?

Alle er velkommen til vores møder. I vores møder har vi Gud i centrum. Vi prøver at tilbede ham ganske enkelt, som han har forordnet i sit ord og ikke efter vor egen opfindsomhed. Vi beder til ham, lytter til hans Ord oplæst, synger salmer til ham, og lytter til forkyndelse, som forklarer ordet for os.

Hvad tror vi på?

Vi er en historisk evangelisk menighed, som tror på Bibelen som Guds ord og på Jesus som er Guds søn og verdens frelser. Vi tror på den apostolske trosbekendelse og tilslutter os 1689-bekendelsen som et troværdigt udtryk for Bibelens lære. (Læs mere)

Hvad er Vores formål?

Vi prøver at følge det formål, som Jesus gav til menigheden inden han for til himmels. Han sagde til apostlene at de skulle gøre alle folkeslagene til hans disciple, døbe dem og lære dem at gøre alt hvad han havde befalet dem. (Matthæus 28:18-20) Derfor ønsker vi som menighed både selv at vokse i at leve efter Guds ord og at række evangeliet til mennesker omkring os.

Hvor mødes vi?

Kristuskirken mødes om søndagen på følgende adresse:

Borgerhuset Stationen
Ll. Sct. Hans Gade 7
8800 Viborg

Hvornår har vi møder?

Søndag:

kl. 10.00-11.30: Gudstjeneste
kl. 11:45-13.00: Frokost (gratist – enhver er velkommen)
kl. 13.00-14.00: Søndagsskole for børn. (Læs mere)
kl. 13.00-14.00: Bedemøde for de voksne

Torsdag:

kl. 19.00-21.00: Bibelstudie og bedemøde hjemme hos medlemmer i menigheden. Kontakt os for nærmere oplysninger