Om os

hjerVi er en menighed, som tror på Bibelen som Guds Ord, og som prædiker evangeliet om Jesus Kristus.

Hvad er evangeliet?

Evangeliet er budskabet om, at Guds evige Søn blev et menneske, Jesus Kristus, for at blive vor Frelser og Herre. Han levede et fuldkomment liv på jorden og opfyldte Guds hellige Lov. Men han valgte at dø uskyldig for menneskers synd. Vi er syndere. Vi har brudt Guds Lov. Men Jesus døde i stedet for syndere som os. Og han opstod fra de døde på den tredje dag og besejrede døden. Han har derfor magt til at give enhver, som tror på ham tilgivelse for deres synder og evigt liv. Nu er Jesus konge i himlen og han vil komme igen for at holde dom over levende og døde.

Derfor kalder Jesus alle mennesker til at vende om fra deres synd og tro på ham som deres Herre og Frelser, før det er for sent. Jesus sagde selv: “Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (Markus 1:15) Enhver, som ydmyger sig foran Gud og angrer sine synder, og som tror på Herren Jesus som sin eneste Gud og Frelser, kan få syndsforladelse, et nyt hjerte og et evigt liv.

Hvordan er Vores møder?

I vores møder har vi Gud i centrum. Vi prøver at tilbede ham ganske enkelt, som han har forordnet i sit ord og ikke efter vor egen opfindsomhed. Vi beder til ham, lytter til hans Ord oplæst, synger salmer til ham, og lytter til forkyndelse, som forklarer ordet for os.

Hvad tror vi på?

Vi tilslutter os 1689-bekendelsen som et troværdigt udtryk for Bibelens lære. (Læs mere)

Hvad er Vores formål?

Vi prøver at følge det formål, som Jesus gav til menigheden inden han for til himmels. Han sagde til apostlene at de skulle gøre alle folkeslagene til hans disciple, døbe dem og lære dem at gøre alt hvad han havde befalet dem. (Matthæus 28:18-20) Derfor ønsker vi som menighed både selv at vokse i at leve efter Guds ord og at række evangeliet til mennesker omkring os.

Hvor mødes vi?

Kristuskirken mødes  om søndagen og onsdagen på:

Eksercerpladsen 2, 8800 Viborg

Hvornår har vi møder?

Søndag:

kl. 10.15-11.45: Gudstjeneste i ulige uger.

kl. 16:15-17:45: Gudstjeneste i lige uger

Onsdag:

kl. 19.00-21.00: Bibelstudie og bedemøde