Kristuskirkens Lovsang

Principper for Kristen Lovsang

  • Vi forsøger at tilbede Gud efter Bibelens forskrifter og ikke efter menneskelig opfindsomhed. Derfor er  vores tilbedelse ganske enkel og ren, og i vor salmesang er det hele menigheden, der lovpriser Gud sammen. “Alt det, jeg befaler jer skal I omhyggeligt gøre. Du må ikke føje noget til og heller ikke trække noget fra.” (5. mosebog 13:1) “[Lad os] tjene Gud, som det er hans vilje” (Hebræerbrevet 12:28)
  • Vi prøver at synge både med dyb glæde og taknemmelighed over frelsen i Kristus Jesus og med ærefrygt og ærbødighed for Guds storhed. “Lad os derfor takke for, at vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt. For vor Gud er en fortærende ild.” (Hebræerbrevet 12:28-29)
  • Vi synger sange, som har et dybt bibelsk indhold, så vore salmer og hymner tjener til at undervise og formane menigheden. “Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud.” (Kolossenserbrevet 3:16)

Eksempler på Lovsang fra Kristuskirken

  • Lover den Herre. (Tekst)
  • Alvidende dit øje mig ransager. (Tekst)