Børnesange til “Lad de små børn komme til mig”

Oversigt over sange til bogen "Lad de små børn komme til mig"

Børnesange til "lad de små børn komme til mig"

Her kan du lytte til børnesange fra bogen “Lad de små børn komme til mig: En børnebog med bibelundervisning” udgivet på Tilbage Til Bibelens Forlag

DEL I PÅ UDKIG EFTER GUD

 1. Vi længes efter Gud – Jubler hver en sjæl på jord
 2. Vi kan ikke se Gud – Op al den ting, som Gud har gjort
 3. Vi kan se Guds skaberværk – Hvem skabte stjernerne
 4. Gud talte med mennesker for længe siden – Send bud til ham, hvis navn er Jesus Krist
 5. Gud taler til os – Guds ord er som en hammer
 6. Gud sendte sin Søn – Lille Guds barn, hvad skader dig?

DEL II GUD ER MEGET STOR

 1. Gud er én Gud – O havde jeg dog tusind tunger
 2. Gud er alle steder – Alvidende! Dit øje mig ransager
 3. Gud ved alting – Vær ikke bange, hvad der end sker
 4. Gud er tre personer – Gud Fader, med Guds Søn og Helligånd tillige
 5. Gud er hellig – Hellig, hellig, hellig!
 6. Gud er almægtig – Han har den hele vide verden i sin hånd
 7. Gud er trofast – Hele vejen vil han lede
 8. Gud har mange navne – Jesus, det eneste, helligste, reneste

DEL III ALT, HVAD GUD GØR ER GODT

 1. Gud skabte alting godt – Giv mig Gud en salmetunge
 2. Gud skabte os gode – O store Gud, når jeg betragter verden
 3. Gud skabte alle ting til sin egen ære – Lær mig nattens stjerne
 4. Gud gør altid det, der er bedst – Hvor Gud mig fører, går jeg glad

DEL IV SYND ØDELAGDE VERDEN

 1. Hvordan synd kom ind i verden – Af dybsens nød, o Gud, til dig
 2. Hvad der skete med Adam og Eva – Gud, hvor kan jeg mig for dit åsyn dølge?
 3. Hvad det betyder at være en synder – Vi fór alle vild som får

DEL V GUDS LOV

 1. Hvordan Gud gav sin lov – Sin vilje gav vor Herre Gud
 2. Hvad Guds lov betyder – Loven er et helligt bud
 3. Guds lov er god – Vor hellige Bibel, som Herren os gav
 4. Hvorfor vi ikke adlyder Guds lov – Sæt vagt omkring min tanke
 5. Hvorfor synd skal straffes – Min Frelser mig af døden drog

DEL VI GUD ELSKER OS

 1. Gud gav sin Søn for os – Stille nat, hellige nat
 2. Gud passer godt på os – Min hyrde er Herren
 3. Gud bruger de svære ting til vores bedste – Uforsagt, hvordan min lykke
 4. Guds engle våger over os – O Jesus, du min glæde
 5. Gud vil, at vi skal være glade – Din lovsang, o Fader i Himlen

DEL VII HVAD JESUS GJORDE

 1. Jesus kom fra Himlen – Tal til mit hjerte om Jesus
 2. Jesus adlød Gud – Se, hvor nu Jesus træder
 3. Jesus var lærer – Fortæl det gamle budskab
 4. Jesus styrede vinden og havet – Samme Jesus, som om natten
 5. Jesus befalede over sygdom og død – Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam!
 6. Jesus tilgav synder – Kom til vor Frelser, opsæt det ej
 7. Jesus viste, hvem han var – Halleluja! Syng til Jesus
 8. Jesus viste sin herlighed – Når han kommer, når han kommer
 9. Jesus døde for os – Der var én, som var villig at dø i mit sted
 10. Jesus lever igen – Han er opstanden, halleluja!
 11. Jesus viste sig for sine venner – Jesus i graven lå, Jesus min Herre
 12. Jesus steg op til Himlen – Hvorfor skal jeg sørge? Jeg har jo en ven

DEL VIII OM HELLIGÅNDEN

 1. Helligånden har en særlig opgave – Kom, Helligånd, med skabermagt
 2. Helligånden gjorde disciplene modige – Ånd fra Himlen, kom med nåde
 3. Helligånden ledte disciplene – Brug mit liv, og lad det vies
 4. Helligånden bygger Guds kirke – Herre, brug min kærlighed

DEL IX HVORDAN VI BLIVER GUDS BØRN

 1. Vi må bekende vores synder – Se, åben står Guds faderfavn
 2. Vi må kende vejen – Jeg er vejen, sandheden og livet
 3. Vi må tro, at Jesus er vor Frelser – Gud, efter dig jeg længes
 4. Vi må fødes på ny – Kom min sjæl, din sag gør klar

DEL X HVORDAN GUDS BØRN LEVER

 1. Guds børn er nye skabninger – Me’r hellighed giv mig
 2. Guds børn elsker ham – Vi går til vor Herre Jesus
 3. Guds børn elsker hinanden – Herre, gør det stille i mit indre
 4. Guds børn stoler på ham – Min båd er så lille
 5. Guds børn vil gerne give – Nu takker alle Gud
 6. Guds børn er lydige – Når vor vej her på jord
 7. Guds børn arbejder – Arbejd for Jesus Kristus
 8. Guds børn læser i Biblen – Guds ord så dyrt for os er vundet
 9. Guds børn tænker på Gud – Tag tid til at bede
 10. Guds børn lærer at sige ‘nej’ – Har du prøvet at tro på din Frelser?
 11. Guds børn fortæller Guds historie – Gud vil som solstråle sende
 12. Guds børn lider for hans skyld – Fædrenes tro – o stærke vår
 13. Guds børn glæder sig til det, som skal komme – Der bli’r noget for børnene i Himlen at få

DEL XI GUD HJÆLPER SINE BØRN TIL AT LEVE FOR HAM

 1. Vi har brug for hjælp til at leve for Gud – Jeg er træt og går til ro
 2. Hvor himmelske Fader vil hjælpe os – Bred dine nådes vinger
 3. Helligånden hjælper os – Min sjæl, om du vil nogen tid
 4. Jesus beder for os – Jesus, din vil jeg være
 5. Engle våger over os – Jeg er i Herrens hænder

DEL XII NÅR VI BEDER TIL GUD

 1. Hvad det betyder at bede – Du vor Fader, som er i Himlen
 2. At bede i Jesu navn – Navnet Jesus blegner aldrig
 3. Hvor skal vi bede? – Gud, som har os småbørn kær
 4. Hvordan skal vi bede? – Bed, så skal der gives jer
 5. Hvad vi må bede om i vores bøn – Hvilken ven vi har i Jesus
 6. Det allervigtigste vi kan bede om – Søg først Guds rige
 7. Hvordan Gud svarer vores bønner – En vej eller anden

DEL XIII OM GUDS KIRKE

 1. Hvorfor vi går i kirke om søndagen – Sabbatsdag, hvor skøn du er
 2. Hvordan vi tilbeder Gud i kirken – Jesus, åbne du vort øre
 3. Dåb – Jesus elsker alle små
 4. Herrens måltid – Jesus, Guds Lam, jeg kroner dig
 5. At bringe andre med i kirke – Hør! Det er hyrdens stemme klar

DEL XIV TING, DER SKAL SKE ENGANG

 1. Verdens ende – Ingen er så tryg i fare
 2. Jesus kommer engang – De kommer fra øst og vest
 3. Hvad sker der, når Jesus kommer – O, om med tusind tungers kraft
 4. Hvis jeg skal dø – Tænk, når jeg i Himmerige
 5. Pris være Gud for evigt – Pris ham! Pris ham! Jesus vor kære forløser