Hvad tror vi på?

Kristuskirken er en evangelisk og reformert baptistkirke. Hvad betyder det?

Kristuskirken er en evangelisk kirke.

Det betyder, at vi først og fremmest tror evangeliet. Det er budskabet om, at Guds evige Søn blev et menneske, Jesus Kristus, for at blive vor Frelser og Herre. Han levede et fuldkomment liv på jorden og opfyldte Guds hellige Lov. Men han valgte at dø uskyldig for menneskers synd. Vi er syndere. Vi har brudt Guds Lov. Men Jesus døde i stedet for syndere som os. Og han opstod fra de døde på den tredje dag og besejrede døden. Han har derfor magt til at give enhver, som tror på ham tilgivelse for deres synder og evigt liv.

Derfor kalder Jesus alle mennesker til at vende om fra deres synd og tro på ham som deres Herre og Frelser. Jesus sagde selv: “Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!” (Markus 1:15) Enhver, som ydmyger sig foran Gud og angrer sine synder, og som tror på Herren Jesus som sin eneste Gud og Frelser, kan få syndsforladelse, et nyt hjerte og et evigt liv.

Kristuskirken er en reformert baptistkirke.

Det betyder at vi helhjertet tilslutter os baptistbekendelsen af 1689 som et godt udtryk for Bibelens lære.