Menneskehjertets sygdom

Hjertesygdom er frygtindgydende for de fleste af os –  og med rette så. At blive fortalt at man har en hjertesygdom, er at blive fortalt om en grundlæggende trussel mod livet. Undertiden er de eneste muligheder en omfattende operation og en fuldstændig omlægning af vores livsstil. Var vi eller et familiemedlem i en sådan situation, ville de flest af os hurtigt gøre det nødvendige for at råde bod på situationen. Det gælder trods alt vores liv.

Men der er endnu mere faretruende hjertesygdom, som vi ofte ser bort fra, men som til sidst vil dræbe os alle. Selv mens du læser dette, lider du af denne hjertesygdom, og du har brug for at kende symptomerne, diagnosen og kuren.

Dens symptomer er meget tydelige. Er du selvcentreret? Begærer du andres besiddelser? Lyver og snyder du? Taler du bespotteligt og bander? Drikker du dig fuld? Har du nogensinde stjålet? Ønsker du eller har du haft seksuelle forhold med nogen, som ikke er din mand eller kone? Er du ofte sur eller vred? Hader du nogen? Tager du aldrig til gudstjeneste for at tilbede Gud? Ignorerer du søndagen, Herrens dag, og gør du i stedet hvad du har lyst til? Tænker du lave tanker om Jesus Kristus? Er du ulydig mod dine forældre? Hvis et eller flere af ovenstående symptomer er tilstede, så lider du af denne hjertesygdom.

Diagnosen er ligeså let at se. ”For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt dette onde kommer indefra og gør et menneske urent.” (Markusevangeliet, kapitel 7, vers 21-23). Med andre ord, du har et syndigt hjerte, som er imod Gud og hans lov, og derfor fortjener du at blive fordømt og straffet. På en måde er du allerede død: død i overtrædelser og synder.

Alvorligt står det til, men findes der en kur? Ja! Gud har frembragt midlet til at blive helbredt fra syndens yderst skrækkelige sygdom. Det kræver dog en gennemgribende operation og en fuldstændig omdrejning i din livsstil. I Salme 51, vers 12 er der et menneske med et syndigt hjerte, som råber til Gud: ”Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” Kun dette kan frelse dig fra dine synder. Du har behov for et nyt, rent hjerte fra Gud, og du må resolut vende dig fra alle dine syndige veje.

Tænk på, hvad der står på spil: med din elendig hjertesygdom har du kun fortvivlelse og fordømmelse foran dig. Få dig et nyt hjerte fra Gud. Han er rig på barmhjertighed kan gøre mennesker, som er døde på grund af synd,  levende med Kristus. Kom derfor til Jesus Kristus, og du skal få et evigt liv.